Fjogstad Hus på Sviland

Nytt boligprosjekt på Sviland, 6 minutter fra Sandnes. Boligprosjektet legges ut i disse dager, vi har laget alt salgsmateriell. Besøk Fjogstad Hus på Boligforum i Stavanger.