Bane NOR

Ensign er med når førsteklasses byutvikling skjer langs jernbanen og prosjekter markedsføres i regi av Bane NOR.