Coop

Våre veier krysses når Coop skal markedsføre nye boliger i forbindelse med bygging av nye butikker.