Masiv

Flere hundre rogalendinger bor i boliger bygget av Masiv og markedsført av Ensign – og flere skal det bli!