Nordr

Nordr, tidligere Veidekke, har levert en rekke nye boliger i Rogaland. Ensign har markedsført flere av deres prosjekter.