CHOKOLADEFABRIKKEN


Chokoladefabrikken er 100 leiligheter og barnehage som ble laget i de trans-
formerte lokalene til gamle Nidar ved Rodeløkka i Oslo. Utbygger er Bunde
Eiendom og Otium.

Visuell identitet, nettside, prospekt, avis- og digitale kampanjer, flyers, showroom og
salgslokaler, messedekor, bannere og skilter.