BRENDEHEIA & SOLHYTTEN


Brendeheia er et attraktivt hytteområde høyt oppe i vakre Sirdal. Nå har vi utarbeidet nytt
salgsprospekt (bok) for salgstrinn 3. I tillegg har vi ansvar for prosjektets salgskampanjer,
filmer, utstilling, nettløsninger og digitale plattformer.