MITT HILLEVÅG

Boliger, byfornyelse og markedsføring av beste merke.

Hvis interessenter og leads er gull, da er vi ekstremt gode til å finne gull.

  • Konseptutvikling
  • Markedsplaner
  • Nettsider
  • Digitale kampanjer og avisannonser
  • Nyhetsbrev
  • 3D-illustrasjoner
  • Filmer
  • Dekor av visningslokaler og utendørsreklame

Mitt Hillevåg består av over 200 leiligheter og et høyt antall kvadratmeter næringsareal. Alt dette må selvsagt utvikles og selges over flere år, noe vårt kommunikasjonskonsept tar høyde for.

Hvert av delprosjektene får sin egen identitet. Design og budskap tilpasses underveis som nye leiligheter kommer for salg. Slik treffer vi stadig nye interessenter og kjøpere.

3D-illustrasjonene og filmene vi lager for Mitt Hillevåg skaper stor oppmerksomhet og formidler bokvalitetene på den riktige måten.