RAGBAKKEN

Madlas mestselgende leilighetsprosjekt.

Konsept, kommunikasjon og kvalitet. Det er ikke tilfeldig at Ragbakken er en vinner blant de mange boligprosjektene i Stavanger-regionen.

  • UI-design
  • Webutvikling
  • Visuell identitet
  • Profil

Med vår inngående lokalkunnskap som fundament, utviklet vi i Ensign konseptet «Et grønt byliv» for Madlas nye boligprosjekt, Ragbakken. Resultatet? Ekstremt bra. Takket være solide salgstall ble byggestart trinn 1 og salgsstart for videre trinn meldt mye raskere enn antatt.

Tett og fortløpende dialog mellom utbygger, megler og byrå er viktig i hele salgsprosessen. Da er lokal tilstedeværelse og fokus helt avgjørende.

Vi tar i bruk ulike målrettede kommunikasjonskanaler for å formidle de de riktige salgsargumentene til de gruppene med høyest sannsynlighet for å kjøpe.