SØLYST


Veidekke Eiendom skal bygge 62 boliger på Sølyst i Stavanger, fordelt på rekkehus
og fire-etasjers blokker. Link Arkitektur AS har utarbeidet prosjektet.

Logo, brosjyre, annonser, skilt mm.