WINTERSHALL

Design av informasjonsmateriell.

Beliggenhet selger næringseiendom. Vi vet hvordan vi får fram alle USP-er.

  • Visuell identitet
  • Design og layout
  • Foto

I forbindelse med salg av sitt flotte næringsbygg i Jåttåvågen, kom olje- og naturgasselskapet Wintershall til oss for å få lekkert design på alt informasjonsmateriell.

Vi sto bak design, layout, foto og prosjektledelse, alt i tett dialog med kunde og eiendomsmegler.

Oversiktlig og lekkert. Alle former for informasjon kan presenteres på en fristende måte.